Adresa: Rruga Pavarësia, Durrës

Telefon: +355 69 350 6409

E-mail: info@hotelvilamare.com